Säätiön valtuuskunnan kokous

Säätiön valtuuskunnan kokous pidettiin 19.5. Nordean Vanhassa pankkisalissa Helsingissää. Valtuuskunnan uusiksi jäseniksi toimikaudeksi 2015 – 2018 valittiin:

Toimitusjohtaja Eero Broman
Professori Hannu-Pekka Björkman
Toimitusjohtaja Kjell Forsén
Toimittaja Risto Nordell
Ekonomi Pekka Ojala
Kansanedustaja Anu Vehviläinen
Kauppatieteiden tohtori Jari Voutilainen

Valtuuskunnan puheenjohtajana jatkaa pääjohtaja Kari Jordan.

Säätiön hallitukseen valittiin varajäseneksi varatoimitusjohtaja Sara Mella.

Kokouksen jälkeen tohtori Paula Tuomikoski piti esitelmän käynnissä olevasta tutkimushankkeestaan Arkkipiispa Paavalin elämäkerran kirjoittamiseksi.

Artikkelin aihealue: Blogi.
Valikko