Apurahat

Yli 30-vuotisen taipaleensa aikana säätiö on tukenut lukuisia hankkeita ja tahoja, jotka ovat omalla toiminnallaan edesauttaneet Suomen ortodoksisen kulttuurin säilyttämistä tai tunnetuksi tekemistä. Suurin yksittäinen tuen saaja on ollut Valamon luostari. Säätiö on tähän mennessä jakanut apurahoja ja avustuksia yhteensä lähes 1.200.000 euroa. Annetuista apurahoista ja avustuksista n. 75 % on mennyt Valamon luostarin tai sen lähipiirin hankkeisiin.

Apurahoja säätiön sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin voi hakea läpi vuoden vapaamuotoisella hakemuksella, joka tulee lähettää kirjeellä tai sähköpostilla säätiön asiamiehelle (kts. Yhteystiedot). Häneltä saa tarvittaessa lisätietoja asiasta. Säätiön hallitus käsittelee hakemuksia kokouksissaan 3 – 4 kertaa vuodessa.

Valikko