Testamentti

Valamo säätiön työtä voi tukea myös testamenttilahjoituksin. Kun teet testamentin, tiedät, että lahjoituksesi edistää sinulle tärkeää asiaa. Yleishyödyllisenä yhteisönä Valamo säätiön ei tarvitse maksaa veroa saamastaan testamenttilahjoituksesta.

Testamentin on täytettävä tietyt muotovaatimukset, jotta se olisi juridisesti pätevä. Testamentissa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

*  testamentin tekijän nimi ja henkilö- ja osoitetiedot

*  tiedot testamentin saajasta

*  testamentin kohde (esim. koko omaisuus tai tietty osa omaisuudesta)

*  testamentin tekijän allekirjoitus, ja

*  kahden esteettömän, yhtä aikaa läsnä olevan todistajan allekirjoitus

Perillisten lakisääteistä osuutta ei voi testamentata muille. Testamentti on mahdollista muuttaa tai peruuttaa kokonaan koska tahansa laatimisen jälkeen. Suosittelemme asiantuntijan (oman pankin yhteyshenkilö tai asianajotoimisto) avun käyttämistä testamentin laadinnassa.

Valikko