Tietoa säätiöstä

Yli 30 vuotta ortodoksisuutta tukemassa

Valamo-säätiö perustettiin Valamon luostarissa Heinävedellä 31. toukokuuta 1988. Säätiö perustettiin yhdeksi toimivaksi osaksi Valamon eri yhteisöjä, joita ovat luostarin ohella konservointilaitos ja kirjasto, kansanopisto, Ksenia-talot (Valamon asuntosäätiö) ja erilaiset yhdistykset, kuten mm. Valamon ystävät ry ja Valamo-Seura ry.

Säätiö käynnisti toimintansa keräyksellä, jonka tuotolla rahoitettiin yksi Suomen ortodoksisen kulttuurin kannalta tärkeimmistä ja haastavimmista restaurointiprojekteista. Kyseessä oli Laatokan Valamosta sodan jaloissa Suomeen evakuoitujen ikonien ja riisojen, ikonien jalokivin koristeltujen metallisten suojavaippojen restaurointi. Ikonien restaurointiprojekti saatiin käynnistettyä juuri ajoissa: yksi ikonien tilapäisistä säilytyspaikoista kärsi mittavan vesivahingon vain viikkoja sen jälkeen, kun ikonit oli siirretty sieltä turvaan.

Yli 30-vuotisen taipaleensa aikana säätiö on tukenut lukuisia hankkeita ja tahoja, jotka ovat omalla toiminnallaan edesauttaneet Suomen ortodoksisen kulttuurin säilyttämistä tai tunnetuksi tekemistä. Suurin yksittäinen tuen saaja on ollut Valamon luostari. Säätiön alkuvuosien toimintaa on kuvattu FT Mira Karjalaisen toimittamassa historiikissa ”Valamo-säätiö, Luostaria tukemassa 1988-2012”.

Suuri vastuu

Valamo-säätiöllä on tärkeä tehtävä tukea ortodoksisen kulttuurin säilymistä ja kehittymistä Suomessa. Ortodoksinen kirkko vaalii itäistä kulttuuriperintöä maassamme ja laajemminkin läntisessä maailmassa. Kirkollisen kulttuurin ja taiteen kautta sillä on elävä yhteys Bysantin ja Venäjän henkiseen ja hengelliseen perintöön. Näin se rikastuttaa suomalaisen kulttuurin kokonaisuutta sekä edistää moniarvoisen yhteiskunnan rakennustyötä.

Kansallisena vähemmistökulttuurina ortodoksinen kirkko tarvitsee aineellista tukea. Jäihän sotien aikana ortodoksisen kirkon ja luostareiden omaisuus suurimmalta osalta luovutettuun Karjalaan. Säätiön toiminnassa on tulevinakin vuosina haastellisena tehtävänä vaalia ja edistää sitä kulttuuriperintöä, joka on Valamon luostarissa ja sen vaikutuspiirissä.

Miten säätiö toimii?

Säätiön tavoitteena on tukea erityisesti ortodoksista elämännäkemystä ja kulttuuria ylläpitäviä ja edistäviä hankkeita. Siksi säätiö pyrkii aktiivisesti olemaan mukana erilaisten tilaisuuksien, seminaarien ja näyttelyiden järjestämisessä. Se harjoittaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Se myöntää apurahoja uusiin kulttuurihankkeisiin, tieteelliseen tutkimukseen, taiteelliseen toimintaan ja koulutukseen.

Säätiön toimielimet ovat valtuuskunta ja hallitus. Niiden kautta toimien noin 40 suomalaisen yhteiskunnan, yrityselämän sekä kulttuurin vaikuttajaa osallistuu konkreettisesti vuosittain säätiön toimintaan. Tällä tavalla jo yli 100 henkilöä on antanut oman panoksensa säätiön tarkoitusperien hyväksi.

Säätiö on kantanut vastuuta erityisesti Valamon luostarin kansallisesti ainutlaatuisen kulttuuriaineiston ja luostaritradition säilyttämisen taloudellisista edellytyksistä.

Säätiö on saanut lahjoituksena 298 ikonia käsittävän kokoelman, joka nyt on sijoitettuna Valamon luostariin. Kokoelman ikoneja on asetettu näytteille useisiin valtakunnallisiin näyttelyihin. Kokoelmasta on julkaistu myös erillinen kuvateos.

 

Perustajat:

Amer Yhtymä Oy
Eläke-Varma
Kansallis-Osake-Pankki
Kemira Oy
Kiilto Oy
Maanviljelijä Heikki Kononen
Talousneuvos Martta Laine
Osuuspankkien Keskuspankki Oy
Juho Peltola Oy
Pielisensuun Auto Oy
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy
Rakennusliike Pekka Tavi Ky
Suomen Yhdyspankki Oy
Tampereen Kirjapaino Oy
Turun Sanomat Oy
Valamon luostari
Yhtyneet Kuvalehdet Oy
YIT-Yhtymä Oy

Valikko