Lahjoitukset

Valamo-säätiön myöntämät apurahat ja avustukset ovat mahdollisia aiempien lahjoitusten ja niiden tuottojen sekä uusien lahjoitusten turvin. Säätiön perustajat lahjoittivat v. 1988 peruspääomaksi 1.000.000 markkaa (n. 168.200 euroa). Toiminta-aikanaan säätiö on saanut lahjoituksia yhteensä yli miljoona euroa. Tällä hetkellä säätiöllä on sijoitusvarallisuutta n. 2,1 milj. euroa.

Säätiö ottaa kiitollisena vastaan pienet ja suuret lahjoitukset. Rahalahjoituksia voi tehdä suoraan säätiön tilille FI27 1695 3000 0001 76 Nordea Pankissa. Säätiö ottaa vastaan myös merkkipäivä-, muisto- ja testamenttilahjoituksia. Oheisissa linkeissä on perustietoja siitä, miten näitä lahjoituksia voi tehdä. Säätiön asiamieheltä saa lisätietoja kaikissa lahjoituksiin liittyvissä asioissa.

Yleishyödyllisenä yhteisönä Valamo-säätiön ei tarvitse maksaa veroa saamistaan lahjoituksista. Toisen yhteisön tekemä vähintään 850 euron ja enintään 50.000 euron suuruinen rahalahjoitus säätiölle on vähennyskelpoinen yhteisön omassa verotuksessa (Verohallinnon Dnro A15/3570/2012).

Valikko